Budgetbeheer: overzicht, rust en vrijheid

Pakketten

Basis: de primaire vaste lasten (huur, gas, licht, water en ziekenfonds) worden betaald. Het restant van het budget wordt maandelijks overgemaakt naar uw privérekening. U dient zelf zorg te dragen voor de betaling van uw overige rekeningen en het maken van reserveringen zoals jaarafrekeningen en onvoorziene uitgaven. 

Plus: naast het betalen van de primaire vaste lasten worden nog maximaal 4 betalingen en maximaal 4 reserveringen (bijvoorbeeld jaarafrekeningen, onvoorziene uitgaven, gemeentelijke belastingen, ziektekosten) gedaan. Het restant van het budget wordt maandelijks overgemaakt naar uw privérekening. U dient zelf zorg te dragen voor de betaling van de overige rekeningen en het maken van overige reserveringen. 

Totaal zonder schulden: naast het betalen van de primaire vaste lasten, het aanmaken van alle benodigde reserveringen worden ook alle overige rekeningen betaald. U ontvangt weekgeld voor boodschappen. 

Totaal met schulden: naast het betalen van de primaire vaste lasten, het aanmaken van alle benodigde reserveringen en het betalen van de overige rekeningen worden ook de schulden in kaart gebracht en betalingsregelingen getroffen bij een niet-problematische schuldensituatie. Mocht er sprake zijn van een lopende schuldregeling dan zal de aflossing hieraan ook worden betaald. 

Bij alle vormen van budgetbeheer blijft u altijd nog zelf zorg en verantwoordelijkheid dragen voor een deel van uw financiën. Zo dient u zelf te regelen en/of aan te vragen: toeslagen belastingdienst, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschappen, belastingaangifte en bijzondere bijstand. Waar nodig zal uw budgetbeheerder u hierbij informeren en adviseren. Indien u dit wenst kunt u ons verzoeken deze werkzaamheden voor u te verzorgen. Na schriftelijke opdracht zullen deze op basis van het geldende uurtarief voor u worden verricht.

Bij een problematische schuldensituatie dient u ook zelf de schuldregeling bij uw gemeente aan te vragen. De budgetbeheerder zal hierbij zorgdragen voor het aanleveren van de in zijn bezit zijnde benodigde financiële stukken hiervoor. U kunt ook verzoeken de aanvraag schuldregeling door uw budgetbeheer te laten verzorgen en te laten indienen. Hiervoor zal u eenmalig 8 uur tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. 

Verlangt u naar een stabiele financiële situatie?

Bel of mail ons. Wij staan voor u klaar!

Contact

Telefoon
075-3030201 (maandag t/m donderdag van 9:00-11:00 uur)

WhatsApp
06-18804390

E-mail
info@bewindvoeringzaanstad.nl

Inloggen medewerkers: Smart FMS

© 2022 Alle rechten voorbehouden | Bewindvoering Zaanstad e.o. | KvK 34292527 | BTW nummer NL8189.33.963.B.01                                                            Webdesign: Mettes Media 2021