Bewindvoering: geen financiële zorgen meer

Werkwijze

Aanmelding: indien u zich aanmeldt zullen wij samen met u nagaan of wij u kunnen helpen en of u gemotiveerd bent om geholpen te worden. Een goede samenwerking met de bewindvoerder en uw positieve motivatie is van groot belang voor het juist beheren van uw financiën en het oplossen van uw financiële problemen.

Huisbezoek: tijdens een huisbezoek maakt u kennis met uw bewindvoerder en zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit intakegesprek wordt alle financiële informatie (inkomen, uitgaven, bankafschriften en schulden) verzameld, worden afspraken en voorwaarden voor de samenwerking vastgelegd en worden alle benodigde formulieren voor de Rechtbank ingevuld en door u ondertekend. Deze formulieren stuurt de bewindvoerder naar de Rechtbank. 

Zitting Rechtbank: de Rechtbank zal u uitnodigen voor een zitting. Tijdens deze zitting kunt u aangeven waarom u graag wilt dat iemand uw financiën gaat beheren. De Rechtbank benoemt de bewindvoerder en legt deze uitspraak vast in een beschikking.

Onderbewindstelling: na ontvangst van de beschikking start het bewind en zal uw bewindvoerder een beheerrekening openen, het budgetplan met u bespreken en uw financieel betrokkenen (instanties van uw inkomsten en uitgaven) aanschrijven. Op den duur zult u van hen zelf geen post meer ontvangen, daar deze post naar de bewindvoerder wordt gestuurd. 

Sanering schulden: wij inventariseren uw schulden en treffen waar mogelijk betalingsregelingen. Indien er sprake is van een problematische schuldensituatie zullen wij voor u een schuldregeling aanvragen bij uw gemeente.

Verantwoording Rechtbank: wij zijn jaarlijks verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de Rechtbank. Dit is een financieel jaaroverzicht van inkomen, uitgaven, vermogen en stand van zaken met betrekking tot uw schulden.  

Hoofdtaken bewindvoerder: tot de hoofdtaken van de bewindvoerder horen o.a.:

  • Het doen van belastingaangifte (box 1); 
  • Het aanvragen van o.a. belastingtoeslagen, voorlopige teruggaaf;
  • Het ondersteunen bij het aanvragen van een uitkering;
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand; 
  • Het aanvragen van kwijtschelding van gemeente- en waterschapsbelasting; 
  • Het contact hebben met diverse instanties en bedrijven; 
  • Het betalen van de vaste lasten; 
  • Het regelen van schulden; 
  • Het behandelen en beheer van financiële post. 

  • Het bewind is van toepassing op al uw goederen (inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden). Indien deze goederen onder bewind zijn gesteld mag u daarover niet meer zelfstandig beslissen. U mag niet meer zonder overleg met of zonder toestemming van de bewindvoerder financiële handelen uitvoeren. De bewindvoerder heeft namelijk de financiële eindbeslissing en daar dient u zich bij neer te leggen. De bewindvoerder maakt deze beslissingen in uw eigen belang en op basis van de mogelijkheden binnen uw budget. Enkel dan is het mogelijk uw financiën juist te beheren en uw financiële problemen op te lossen.

Verlangt u naar een stabiele financiële situatie?

Bel, App of mail ons. Wij staan voor u klaar!

Contact

Telefoon
075-3030201 (maandag t/m donderdag van 9:00-11:00 uur)

WhatsApp
06-18804390

E-mail
info@bewindvoeringzaanstad.nl

 

Inloggen medewerkers: Smart FMS

© 2023 Alle rechten voorbehouden | Bewindvoering Zaanstad e.o. B.V. | KvK 90570863 | BTW nummer NL865367863B01                                                         Webdesign: Mettes Media 2021