Wie zijn wij:

Bewindvoering Zaanstad e.o. behartigt de financiële belangen van meerderjarigen door middel van beschermingsbewind en budgetbeheer. Sinds 10 juli 2008 zijn wij aangesloten bij de branchevereniging professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI). De BPBI bewaakt jaarlijks de kwaliteit en continuïteit van ons bedrijf.

Bewindvoering Zaanstad e.o. heeft sinds 1998 ervaring op het gebied van integrale schuldhulpverlening (zowel het minnelijke als het wettelijke (Wsnp) traject), budget-/inkomensbeheer én goede kennis van de sociale kaart. Door jarenlange ervaring weten wij dat u het belangrijk vindt dat er naar u wordt geluisterd en dat u serieus wordt genomen. Wij vinden een persoonlijke, eerlijke, sociale en open benadering belangrijk en zijn voor een transparante dienstverlening. Dit betekent dat u altijd inzage heeft in uw dossier.

Beschermingsbewind wordt uitgevoerd door een bewindvoerder.

Meerderjarigen die, door lichamelijke of geestelijke oorzaken, vanwege sociale omstandigheden of een problematische schuldensituatie, niet meer in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te beheren, komen in aanmerking voor beschermingsbewind.

Doel van deze civiele bewindvoering is het scheppen van overzicht in de, veelal, hopeloze financiële situatie door ziekte, handicap, hoge leeftijd, verslaving, schulden of andere bijzondere omstandigheden waarin u zich kunt bevinden. Bewindvoering Zaanstad e.o. wil bijdragen aan het scheppen van financiële rust in uw leven zodat u zich weer zult kunnen concentreren op andere aspecten van uw bestaan. Het gaat hier om het Meerderjarigen Bewind zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOVCK) in haar aanbevelingen van 26 april 2004.

De benoeming van de bewindvoerder geschiedt op uw verzoek bij de kantonrechter. Deze kantonrechter toetst of civiele bewindvoering werkelijk noodzakelijk is. Aan deze kantonrechter dient de bewindvoerder verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde financiële beleid door het indienen van een financieel verslag, waarin alle inkomsten en uitgaven vermeld moeten worden. Beschermingsbewind is van toepassing op goederen (inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden). Indien deze goederen onder bewind zijn gesteld mag u daarover niet meer zelfstandig beslissen. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van de goederen.

Ons werkgebied beslaat heel Noord-Holland.